Konaklama
Hizmet Sözleşmesi

Konaklama Hizmet Sözleşmesi

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan Hotel; ilerleyen maddelerde taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dâhilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.SÖZLEŞME KONUSU

 1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet ‘olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir) birlikte Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyit ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

 1. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ,

2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç, konaklamanın başlangıç tarihinden 14 (on dört) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.

2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.

2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.

2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır. 18 yaş altındakiler en az bir yetişkin velisinin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler. Velisi olmayan 18 yaş altı müşterilerin konaklayabilmesi için

İlgili emniyet müdürlüğünden alınmış izin belgesi şarttır. Aksi durumlarda yapılan rezervasyonlar iptal edilecek olup rezervasyon bedelleri müşteriden tahsil edilecektir.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Otelde konaklayacak müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir veya mail order ile yapılacak ödemeler müşteri temsilcilerine iletilir ve onlar müşteri adına istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir.

3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3.3 Konaklama tarihinde T.C kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirlenen ve/veya

belirlenecek Konaklama vergisi tutarı; tesis tarafından otele giriş esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

 1. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 14 (on dört) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.

4.2. İptal talebi, Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 14 günden erken bir tarihte yapıldığı

durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

4.4.Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek

Müşteri’ye iade edilecektir.

 1. KONAKLAMA ŞEKLİ

5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir.

Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

5.2.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir.

5.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.

5.5. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.

5.6. Müşterinin otele yerleştikten sonra bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda rezervasyon bedelinin tamamı tahsil edilecektir.

 1. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

 6.1. Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki

sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.

6.2. İşbu sözleşme gereği Otelin hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uygulanacaktır.

6.3. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.

6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri, kabul ve taahhüt eder.

6.5.Otel, mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.

6.6. Müşteri otel kurallarına uymadığı taktirde konaklama ücretinin tamamı tahsil edilip müşteriden çıkış istenir.

6.7. Müşteri kıymetli eşyalarının tesisin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.8. Müşteri, otele yerleştikten sonra müşteri dışında odaya giren ve ya konaklayan kişilerin tespiti halinde cezai şart olarak; misafirin odadan çıkışı ve konaklama bedelini 2 katı kadar ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.

7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı Olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.

7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, BUCAK Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan, tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi, manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.

7.5.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Otel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek, Müşterinin Otelden ayrılması ile sona erecektir.

MÜŞTERİ

AD SOYAD

 

 

Telefonla rezervasyon hizmetimiz 08:30 ile 22:00 saatleri arasındadır. Bu saatler dışında web sayfamız üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.

Start typing and press Enter to search

Konaklama
Hizmet Sözleşmesi

Konaklama Hizmet Sözleşmesi

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan Hotel; ilerleyen maddelerde taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dâhilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.SÖZLEŞME KONUSU

 1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet ‘olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir) birlikte Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyit ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

 1. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ,

2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç, konaklamanın başlangıç tarihinden 14 (on dört) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.

2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.

2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.

2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır. 18 yaş altındakiler en az bir yetişkin velisinin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler. Velisi olmayan 18 yaş altı müşterilerin konaklayabilmesi için

İlgili emniyet müdürlüğünden alınmış izin belgesi şarttır. Aksi durumlarda yapılan rezervasyonlar iptal edilecek olup rezervasyon bedelleri müşteriden tahsil edilecektir.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Otelde konaklayacak müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir veya mail order ile yapılacak ödemeler müşteri temsilcilerine iletilir ve onlar müşteri adına istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir.

3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3.3 Konaklama tarihinde T.C kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirlenen ve/veya

belirlenecek Konaklama vergisi tutarı; tesis tarafından otele giriş esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

 1. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 14 (on dört) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.

4.2. İptal talebi, Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 14 günden erken bir tarihte yapıldığı

durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

4.4.Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek

Müşteri’ye iade edilecektir.

 1. KONAKLAMA ŞEKLİ

5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir.

Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

5.2.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir.

5.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.

5.5. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.

5.6. Müşterinin otele yerleştikten sonra bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda rezervasyon bedelinin tamamı tahsil edilecektir.

 1. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

 6.1. Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki

sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.

6.2. İşbu sözleşme gereği Otelin hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uygulanacaktır.

6.3. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.

6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri, kabul ve taahhüt eder.

6.5.Otel, mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.

6.6. Müşteri otel kurallarına uymadığı taktirde konaklama ücretinin tamamı tahsil edilip müşteriden çıkış istenir.

6.7. Müşteri kıymetli eşyalarının tesisin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.8. Müşteri, otele yerleştikten sonra müşteri dışında odaya giren ve ya konaklayan kişilerin tespiti halinde cezai şart olarak; misafirin odadan çıkışı ve konaklama bedelini 2 katı kadar ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.

7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı Olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.

7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, BUCAK Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan, tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi, manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.

7.5.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Otel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek, Müşterinin Otelden ayrılması ile sona erecektir.

MÜŞTERİ

AD SOYAD

 

 

Telefonla rezervasyon hizmetimiz 08:30 ile 22:00 saatleri arasındadır. Bu saatler dışında web sayfamız üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.